Skönlitterära böcker i skolan

För ett par år sedan släpptes den första boken i serien Twilight. Det är en bokserie som handlar om en ung tjej som flyttar till en ny by. Det visar sig sedan att det bor både vampyrer, varulvar och annat mystiskt i byn. Så småningom blir den unga tjejen kär i en av vampyrerna och de blir ett par. Det är sedan dem man följer genom hela bokserien som också blivit film. Serien blev enormt populär bland unga vuxna och böckerna lånades friskt ut på biblioteken. Det var inte alls ovanligt att låntagare köade i flera veckor för att få låna böckerna. Även i bokhandeln var det ofta en del hysteri. Men hur lämpar sig Twilight och annan skönlitteratur egentligen i skolans värld?

Att använda skönlitterära böcker i skolan

Sedan flera år tillbaka har de allra flesta skolor haft egna bibliotek där eleverna har kunnat låna läseböcker och olika faktaböcker. I dag är det vanligare att ha böckerna i digitalt format men det används trots allt skönlitterära böcker i viss mån. Främst används böckerna för att läsa som läsläxa eller för att eleverna ska ha något att göra när andra arbetar med sådant de ligger efter i. I viss mån används dock skönlitteratur också för att göra större fördjupningsarbeten.

Twilight som kurslitteratur

Det finns faktiskt arbeten där Twilight har använts som kurslitteratur för enskilda studenter. Ofta handlar det då om att de har valt just den eller de böckerna att arbeta kring. Det kan vara jämförelser, fördjupningar eller liknande. Många gånger går dock en lärare in och avgör om boken är lämplig för det aktuella arbetet och för elevens åldersgrupp.

Att titta på film i skolan

Twilight finns också som film och det här med att titta på film i skolan är ett ganska omtvistat ämne. Vissa menar att det är allt för mycket som ett nöje. Eleverna får ta med sig snacks att äta på medan de tittar och många gånger får man inte ut allt för mycket av en diskussion efter filmen. Andra menar att filmerna kan vara ett välkommet avbrott och det ger också de elever som har lite svårt för läsning en chans att komma ikapp. Det gäller dock att filmen är lämplig att visa och att den passar elevernas ålder.

Kritik mot Twilight

Precis som de flesta andra böcker och filmer har också Twilight fått en del kritik. Dels handlar det om att vampyrerna glittrar när de utsätts för sol istället för att bli till stoft. Det handlar också om att vampyrer och andra otäcka varelser kanske inte är så lämpliga för den unga målgrupp som böckerna riktar sig till. Man kan dock inte bortse från att såväl böckerna som filmerna också fått bra recensioner både i Sverige och i andra länder.